Kort om Bingo

Lotterispelet bingo i den form det spelas idag kan tillskrivas Hugh J. Ward som på 1920-talet reste runt i USA med ett kringresande tivoli och såg till att skaffa upphovsrätten för den standardiserade version vilken han införde, en version baserad på ett spel med långt äldre anor än mellankrigstiden. Redan i mitten av 1500-talet spelades en variant i Italien som spreds runt om i Europa, även om den skiljde sig från ort till ort beroende på vilka olika inslag som lokalt valdes att introduceras. I exempelvis Tyskland användes spelet för att undervisa barn i rättstavning och multiplikationstabellen.

Bingo med bollar och brickorNär leksakstillverkaren Edwin Lowe råkade se Ward’s spelform under ett besök på ett tivoli i Atlanta lade han genast märke till publikens intresse och vilken attraktionskraft detta hade. Lowe reste hem till New York där han tillverkade en egen utgåva vilken han visade för sina vänner som i sin tur omedelbart uppskattade utmaningen. Detta räckte som bevis för leksakstillverkaren och han började massproducera spelet som snabbt blev en enorm succé runt om i USA, och så småningom världen.

Ordet Bingo

Ursprunget till ordet bingo är något tvetydig. En variant är att någon av Lowe’s vänner som fick var med då spelet först introducerades i New York under en privat tillställning där spelet testades blev så uppjagad när han prickade in en vinnande rad att han utropade just ”bingo!”. Spelets ”kulor” var nämligen tillverkade av bönor med en mindre gummistämpel som visade siffran. Böna på engelska är bean och spelet hade fram till dess kallats ”beano”, vilket vännen i sin upphetsning hade uttalat fel. En annan version är att ordet använts redan på 1700-talet i England och hade hittas sin väg över till USA via brittiska immigranter.

Oavsett namnets ursprung kan man konstatera att leksakstillverkaren Edwin Lowe fick in både jackpot och ”beano” när han började sprida spelet via sin fabrik, eftersom det blev oerhört populärt och gjorde honom tämligen rik.